Πολιτική επιστροφών και ανταλλαγών

Παραγγελία ακύρωσης πριν από την παράδοση (δικαίωμα παράδοσης πριν από την παράδοση)

1. Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία, δηλαδή να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοράς προτού λάβει τα αγορασμένα προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης στέλνει ειδοποίηση ακύρωσης στο tacticalarmour.gr στη διεύθυνση e-mail sales@tacticalarmour.gr. Το Tacticalarmour.gr θα αποδεχτεί την ακύρωση και θα επιστρέψει την χρέωση στον πελάτη με πίστωση στον λογαριασμό του (εάν η πληρωμή έχει γίνει μέσω «μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό» ή Paypal) μόνο το προϊόν (ή τα προϊόντα) που αγοράστηκαν δεν έχουν παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών για μεταγενέστερη παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η ακύρωση θα αντιμετωπίζεται ως επιστροφή υπό τους ακόλουθους όρους.


Ανταλλαγή προϊόντων μετά την παράδοση

2. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά, δικαιούται να ζητήσει την ανταλλαγή του αγορασμένου προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να στείλει ένα e-mail στο tacticalarmour.gr στην παρακάτω διεύθυνση e-mail sales@tacticalarmour.gr ζητώντας την ανταλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.

3. Εάν το νέο προϊόν είναι πιο ακριβό από αυτό που επέστρεψε, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω e-mail, για να προχωρήσει σε μια νέα διαδικασία πληρωμής (για την κάλυψη της διαφοράς τιμής). Αυτό το e-mail θα περιέχει έναν σύνδεσμο προς τη σελίδα πληρωμής αυτού του ιστότοπου, μέσω του οποίου ο Πελάτης θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πληρωμής σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Εάν το νέο προϊόν είναι φθηνότερο από το προϊόν που επιστράφηκε, το tacticalarmour.gr θα προσφέρει πίστωση στον Πελάτη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Επιστροφή προϊόντων μετά την παράδοση (δικαίωμα απόσυρσης μετά την παράδοση)

4. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε, δικαιούται να επιστρέψει το αγορασμένο προϊόν και να ζητήσει επιστροφή της καταβληθείσας τιμής σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών (δικαίωμα υπαναχώρησης από μια ολοκληρωμένη αγορά). Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tacticalarmour.gr στην προαναφερθείσα διεύθυνση (sales@tacticalarmour.gr), ζητώντας επιστροφή του προϊόντος σε αντάλλαγμα για επιστροφή της καταβληθείσας τιμής.


Προθεσμία ανταλλαγής προϊόντων ή επιστροφής

5. Οποιαδήποτε αίτηση ανταλλαγής ή επιστροφής προϊόντος πρέπει να αποσταλεί εντός 5 πλήρων ημερών από την παράδοση του προϊόντος. Αιτήματα για ανταλλαγή προϊόντων ή επιστροφή μετά την περίοδο των 5 ημερών γίνονται αποδεκτά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, βάσει των άρθρων που ισχύουν για τις συμβάσεις πώλησης. Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της ανταλλαγής ή της επιστροφής προϊόντος.


Επιστροφή ή ανταλλαγή ολόκληρου του προϊόντος


6. Και τα δύο δικαιώματα ανταλλαγής προϊόντων και επιστροφής προϊόντος (δικαίωμα απόσυρσης πώλησης) αναφέρονται σε ολόκληρο το προϊόν και δεν μπορούν να ασκηθούν μόνο σε μέρη του προϊόντος (π.χ. σε αξεσουάρ προϊόντος).

Επιστροφή προϊόντων κατάσταση


7. Η επιστροφή ή η ανταλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνει αποδεκτή εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν (για επιστροφή τιμής ή για ανταλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και πλήρη με την αρχική τους συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξεσουάρ, εγχειριδίων κ.λπ.). Δεν πρέπει να έχουν φορεθεί, τροποποιηθεί ή πλυθεί και οι ετικέτες θα πρέπει να είναι ακόμη συνδεδεμένες στο προϊόν.

Αποστολή προϊόντων στο tacticalarmour.gr

8. Η αποστολή προϊόντων για επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή εντός Ελλάδας μπορεί να γίνει δωρεάν χρησιμοποιώντας την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που παρέδωσε αρχικά το προϊόν. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος για επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή χρησιμοποιώντας διαφορετική εταιρεία ταχυμεταφορών, ο Πελάτης θα χρεωθεί με τα έξοδα αποστολής. Ο Πελάτης στέλνει ένα μήνυμα e-mail στο tacticalarmour.gr στην προαναφερθείσα διεύθυνση e-mail sales@tacticalarmour.gr ζητώντας την επιστροφή ή την ανταλλαγή του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής για επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή προϊόντων από το εξωτερικό Ελλάδα βαρύνουν τον Πελάτη.


9. Για κάθε προϊόν που επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται ανταλλαγή, ο Πελάτης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά τη στιγμή της αποστολής, αντίγραφο της απόδειξης της αρχικής αγοράς. Κόστος αποστολής για προϊόντα για τα οποία ζητείται ανταλλαγή 10. Σε περίπτωση προϊόντων για τα οποία ζητείται ανταλλαγή, ο Πελάτης δεν θα χρεωθεί για τη δεύτερη παράδοση του νέου προϊόντος που απέκτησε μετά την ανταλλαγή.


Κόστος αποστολής για προϊόντα για τα οποία ζητείται ανταλλαγή


10. Σε περίπτωση προϊόντων για τα οποία ζητείται ανταλλαγή, ο Πελάτης δεν θα χρεωθεί για τη δεύτερη παράδοση του νέου προϊόντος που απέκτησε μετά την ανταλλαγή.


Όροι επιστροφής προϊόντος

11. Σε περίπτωση που δεν πληρούται κάποια από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, το tacticalarmour.gr δικαιούται (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα ανταλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε εγκαίρως και συνεπώς δεν αποδέχεται την επιστροφή ή την ανταλλαγή προϊόντος ή (β) (ειδικά σε περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται ανέπαφα, έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί) για να αποδεχτείτε την ανταλλαγή ή την επιστροφή και ταυτόχρονα να ζητήσετε αποζημίωση από τον Πελάτη μέχρι το κόστος των ελαττωμάτων του επιστρεφόμενου προϊόντος.


Επιστροφή τιμής

12. Μόλις το tacticalarmour.gr λάβει αίτημα επιστροφής χρημάτων ή ανταλλαγής προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη με το σχετικό ποσό. Συνήθως, απαιτούνται 7 εργάσιμες ημέρες για την επεξεργασία του αιτήματος και την ολοκλήρωση της καταχώρισης πίστωσης. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης ανταλλαγής / επιστροφής. Στην προαναφερθείσα περίπτωση όπου το tacticalarmour.gr δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστρεφόμενων προϊόντων, θα δικαιούται να εξισορροπήσει το σχετικό ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης με την επιστρεφόμενη τιμή.TACTICAL ENOUGH? ©

Powered by kapaweb